Toen zei Jezus tegen hem: ‘of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft!’ (Marc. 9:23)

Ik ben overtuigd christen en wil Jezus navolgen. Dit betekent voor mij onder meer dat ik door Jezus’ ogen wil kijken naar en omgaan met anderen, de schepping en met mezelf. Het kijken door Zijn ogen vraagt dat ik voortdurend op Hem afstem en Hem zoek, zodat mijn hartslag als het ware gelijk loopt met die van Hem. Zodat ik steeds meer in staat ben onvoorwaardelijk lief te hebben. Zo kan ik jou een veilige plek bieden, oordeelvrij en waar alles er mag zijn.

Met mijn logo refereer ik aan het kijken in Jezus’ ogen. Ik wil jou helpen je kin op te heffen, Zijn ogen te zoeken en te ontdekken wat daar te vinden is. Tegelijkertijd wil ikzelf met jou (oog)contact zoeken en de liefde van de Vader weerspiegelen. Bovendien spiegel ik gedurende de coaching ook wat ik bij jou zie, meer hierover vind je hier.

In de coaching pas ik verschillende (christelijke) interventies toe en combineer deze met elkaar.

Zelf heb ik in coaching ondervonden hoe helend het is om God te betrekken bij het proces, hoe kan het ook anders, Hij is onze Heelmaker, en nog veel meer dan dat! Ik gun jou dit ook, dat je dat mag ervaren. Daarom is voor mij coaching en het betrekken van God daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik richt me dan ook op het coachen van christenen. Mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof zijn uiteraard ook van harte welkom!

Faith is taking the first step, even when you don’t see the hole staircase – Martin Luther King