Ik ben allereerst een geliefd kind van mijn almachtige Vader. Dat is mijn basis en vanuit die wetenschap en de kracht die mij dat geeft wil ik coachen. Hij is mijn Bron waaruit ik put en waarmee ik onlosmakelijk verbonden ben, en die Bron is onuitputtelijk en overvloedig!

Mijn naam is Tineke Pierik-Jol, Ik houd van sporten en sportieve uitdagingen op allerlei gebied, geniet van de natuur en vind het heerlijk om buiten te zijn. Verder geniet ik van iets gezelligs doen of een goed gesprek met vrienden. Tegelijkertijd houd ik ook van de stilte en even op mezelf zijn. Woorden als sensitief, fanatiek, eerlijk en analytisch passen bij mij. Wat anderen ook over mij zeggen is dat ik betrokken, betrouwbaar, humoristisch, enthousiast en oprecht ben. Ik ben getrouwd met Richard en samen hebben we 3 kinderen.

Jarenlang heb ik gewerkt als logopedist en afasietherapeut binnen de gezondheidszorg: in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de 1e lijn. Met name de behandeling en begeleiding van mensen met afasie (taalstoornissen) boeide mij. Eigenlijk draaide alles in mijn werk om communicatie en het zoeken naar een opening daarin. En elke keer als dat lukte en er verbinding ontstond gaf me dat veel voldoening. Ik zag het als een uitdaging om het optimaal haalbare bij mensen naar boven te halen, hun kwaliteit van leven te verbeteren en ze niet de deur uit te laten gaan zonder dat we elkaar begrepen hadden. Ik merkte ook dat ik genoot van elk mens, of ze nu afatisch waren, verstandelijk of lichamelijk gehandicapt, dementerend, een neurologische ziekte hadden, etc.. Ik was vooral nieuwsgierig naar de persoon achter het probleem/de ziekte en op zoek naar verbinding met die persoon. Veel mensen die ik behandelde gaven aan dat ze het het ergst vonden van alles dat ze zich niet goed konden uiten en niet begrepen werden. Communicatie is zó belangrijk. Het zorgt namelijk voor verbinding. Ten diepste is ieder mens daarnaar op zoek, want we zijn gemaakt als relationele wezens.

Ook als je geen taalstoornis hebt gaat er geregeld wat mis in de communicatie. We kunnen daardoor van elkaar vervreemden, relationele problemen krijgen, langs elkaar heen leven, vereenzamen. Daarnaast kan de manier waarop je tegen jezelf praat en met jezelf omgaat belemmerend zijn voor je, waardoor je niet tot je recht komt. Je kan ook het gevoel hebben dat God er niet is, Hij ver weg is en zich niet om je bekommert. Dit zijn maar een paar voorbeelden waar je tegenaan kan lopen in verbinding met jezelf, de ander en God. Mijn drive en verlangen is om je te coachen in het aangaan van een gezonde(re) en diepe verbinding op deze drie vlakken. Waarom? Omdat ik aan den lijve heb ondervonden dat dat helend is en het je kwaliteit van leven enorm verbetert. En dat gun ik jou ook!

Jaren geleden raakte ik burn-out. Ik werkte veel te hard. Wilde het ook té goed doen. En daarnaast worstelde ik met mezelf, had vragen over wie en hoe ik was en hoe ik in elkaar zat als vrouw. Ik had veel last van (zelf-)veroordeling en was angstig en neerslachtig. Heel moeilijk vond ik het om als jong volwassene om hulp te vragen. Ik had de overtuiging dat ik er alleen uit zou moeten komen. Ook schaamde ik me om om hulp te vragen, ik zag het als falen. Maar wat ben ik blij dat ik destijds hulp zocht en vond. Het heeft ervoor gezorgd dat ik beter zicht kreeg op hoe ik in elkaar zit en ik mezelf nu volledig accepteer zoals ik ben. Doordat anderen me een spiegel voorhielden ben ik door de jaren heen een steeds heler, gezonder en gelukkiger mens geworden. Daarnaast weet ik hoe God naar mij kijkt en heb ik geleerd met compassie naar mezelf te kijken. Ik denk niet dat het nu ‘af’ is, maar dat een mens kan blijven groeien en zich ontwikkelen. Dit proces gaat ook bij mij nog steeds door. Ik wens jou ook zo’n proces toe. Dat je in ‘het reine’ komt met jezelf, met God en de ander, waardoor je kwaliteit van leven verbetert en je uit het leven kan halen wat erin zit, hoe je omstandigheden ook zijn.

Opleiding en cursussen

 • Leergroep ‘Lichaam en energie’, Spectrum, september 2023 tot heden
 • Bokscoaching, training ‘individueel werken’, 19 december 2023
 • Training ‘Ik en mijn maskers’, Inge Visscher en Regine Visscher, januari – april 2023
 • Bijscholing ‘Een veilige bron voor anderen’, Jakob van Wielink, 14 april 2023
 • Bokscoaching, BAM-dag (Boksen als Agogisch Middel), 17 januari 2023
 • Gecertificeerd DISC- en Drijfveren specialist, 17 november 2022
 • Cursus wandelcoaching ATMA, september – oktober 2022
 • Scholingsdag ‘lichaamsgericht werken’, Helen Catsburg, maart 2022
 • Cursus ‘Gestalt, lichaamswerk en trauma’, Kempler Instituut, maart – mei 2022
 • Coach bij Groundwork Basic Trainingen, vanaf 2021
 • Twee-jarige opleiding tot christelijk integratief coach bij Groundwork, 2019-2021, Doorn
 • Opleiding HSP coach bij CIVAS, diploma 2021
 • Parttime Bijbelschool Royal Mission 2020-2021

Vooropleidingen

Gymnasium, HBO logopedie, Algemene Taalwetenschap/Neurolinguïstiek/Afasiologie