Wat is integratief coachen? Integratief betekent ‘geheel’ maar ook ‘dingen combineren, zodat ze één geheel vormen’. In de coaching wil dat zeggen dat ik kijk naar jouw als mens in al zijn facetten: we  hebben als mens een lichaam, ziel en geest en zijn sociale wezens. Deze dimensies beïnvloeden elkaar en vormen één samenhangend geheel, als ze volledig in evenwicht zijn met elkaar.

Als zich echter op in één van bovenstaande gebieden een belemmering of innerlijk conflict voordoet, zijn we uit balans en kunnen we minder of niet goed meer functioneren. Je kunt dit bijvoorbeeld merken aan een verstoring van je emoties, je relaties, je lichamelijk functioneren of je geloofsleven. Je komt niet verder tot ontwikkeling, er stagneert iets. Het is mijn verlangen om door de coaching jouw ‘motor’ weer draaiende te krijgen, zodat je kwaliteit van leven verbetert en je verder tot ontplooiing en bloei komt.

Integratief betekent ook dat ik in de coaching kennis en vaardigheden uit verschillende psychologische stromingen combineer, passend bij jouw proces.

Healing old hurts can only begin when the children we once were feel safe enough to speak hearts to the adults we are now – L.R. Knost